Produkcja

Moduł PRODUKCJA pozwala na rejestrację obrotu materiałowego na wydziałach produkcyjnych od momentu
pobrania surowców do wyprodukowania wyrobu gotowego oraz księgowe rozliczenie produkcji.

Podstawowe funkcje modułu GM: