Budżetowanie i kontroling

Budżetowanie jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania ASIMS+, moduł został zaprojektowany do planowania przychodów i kosztów wytwarzanych produktów, a w szczególności do wyliczenia kosztu wytworzenia danego produktu. Dzięki zastosowaniu tego modułu można prognozować zapotrzebowanie na surowce, moce produkcyjne, zasoby ludzkie, środki finansowe i wiele innych, które określi użytkownik.

Moduł pozwala na zdefiniowanie szerokiej gamy parametrów, które mają wpływ na koszt wytworzenia produktu. Im dokładniej zostanie zdefiniowany proces (np. produkcyjny) tym lepsze mogą być prognozy. Oczywiście wiele elementów jest nieprzewidywalnych, niezależnych od nas, jak na przykład kurs waluty. Dlatego system umożliwia tworzenie wielu wariantów i wyliczanie odchyleń między nimi. W przypadku kursu waluty możemy wprowadzić kurs, jaki wynika z trendu lub ewentualnie jak są nasze przewidywania i na tej podstawie przeprowadzić odpowiednie analizy.

Moduł umożliwia: