Magazyn

Moduł GM jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania ASIMS+ wspomagającym gospodarkę zasobami materiałowymi przedsiębiorstwa. Umożliwia on między innymi wystawianie wszelkich dokumentów obrotu materiałowego, ilościowo-wartościową kontrolę stanów magazynowych oraz dokonywanie wszechstronnej analizy ruchu (obrotu) materiałowego.

Podstawowe funkcje modułu GM: