Ewidencja majątku i wyposażenia

Główne funkcje modułu EM (części Zintegrowanego Systemu Zarządzania ASIMS+) są zgodne z Ustawą o Rachunkowości jest to przede wszystkim pełna ewidencja składników majątkowych firmy:

Program pozwala na prowadzenie dokładnej charakterystyki składników majątkowych:

Jest dostępny dynamiczny podział składników majątkowych według:

Możliwość określenia sposobu eksploatacji środka trwałego i jednocześnie odpowiedniego sposobu dekretacji np. środki trwałe czynne, środki trwałe czasowo nieczynne, środki postawione w stan likwidacji.

Dodatkowo – wydruk etykiet środków trwałych i wyposażenia – i ich automatyczna inwentaryzacja przy użyciu kolektora danych.