Handel (i CRM)

Generowanie i wydruk wszelkich dokumentów niezbędnych w procesie sprzedaży. Pozwala na przeprowadzenie pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, aż do uzyskania faktury sprzedaży. Dzięki odpowiedniej konfiguracji systemu i ustalenie odpowiednich praw dostępu dla użytkowników wszystkie te funkcje mogą być rozdzielone, umożliwiając “rozproszoną” organizację pracy, ze ściśle określonym zakresem praw i obowiązków operatorów.

W trakcie wystawiania dokumentów, program kontroluje minimalną cenę sprzedaży, limit kredytowy kontrahenta czy stan rozrachunków z nim.

Obsługa filii i oddziałów przedsiębiorstwa.

System umożliwia prowadzenie wielu magazynów, przy czym możliwa jest taka konfiguracja, aby sprzedaż odbywała się wyłącznie z jednego magazynu w celu ograniczenia dostępu dla określonych użytkowników odpowiednio ustawiając prawa dostępu.

Prowadzenie kartoteki kontrahentów wraz z kontrolą stanu rozrachunków. Kartoteka kontrahentów pozwala na wprowadzenie wielu istotnych cech i danych dotyczących samego kontrahenta, co pozwala później na odpowiednie ich grupowanie i klasyfikowanie. W module dostępna jest też pełna historia transakcji z wybranym klientem, wraz z jego należnościami oraz pełna historia obrotu towarowego.

Możliwość stosowania rabatów według wielu kryteriów, np. dla określonego asortymentu, dla wybranego kontrahenta lub dla grupy kontrahentów, dla określonego przedziału czasowego, dla ilości powyżej pewnej liczby, itp. (można tworzyć różne konfiguracje siatek rabatowych).