Księgowość

Moduł FK jest najważniejszym elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania ASIMS+, historycznie najstarszym.

Podstawową zaletą systemu jest dynamiczny plan kont, którego struktura może być w pełni dostosowana do potrzeb – konta mogą być zdefiniowane jawnie, lub dynamicznie na podstawie schematów. Wszystkie zdarzenia gospodarcze zdefiniowane w pozostałych modułach są równocześnie widoczne w księgowości, niosąc ze sobą dodatkowe informacje – dekretację, pełny log, oraz powiązane dokumenty.

W programie jest możliwość skonfigurowania skomplikowanych obiegów dokumentów – pełnych mechanizmów związanych z wielopoziomową akceptacją dokumentów kosztowych. Poza standardową funkcjonalnością (kasy, banki, rejestry VAT, JPK) związaną z Ustawą o Rachunkowości są dostępne dodatkowe mechanizmy np. dedykowane procedury pozwalające na automatyzację czynności cyklicznych. Znakomitym przykładem jest generowanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek, wysyłka obowiązkowych dokumentów uzgodnienia sald. Są to operacje przygotowywane przez system, nie wymagają wywoływania przez użytkownika.

Raportowanie – nasze narzędzia pozwalają na zdefiniowanie cyklicznych raportów rozsyłanych mailem lub umieszczanych w zasobach sieciowych.